Skip to content

Velkommen til Aksdal Næringspark

Fremtidens industri og næringsliv

Tomteoversikt

Oversikt over ledige, solgte og reserverte tomter. Tomter kan slås sammen ved behov for mer areal enn det som er oppgitt.

Blant Norges mest aktive næringsområder

Om parken

 

Aksdal Næringspark i Tysvær kommune er på om lag 400 dekar, og har logistikk som fokusområde. Næringsparken tilbyr næringstomter med fleksible løsninger, og inkluderer all nødvendig infrastruktur.

Den samlede gjennomgangstrafikken i Aksdal, er på over 11.000 kjøretøy per døgn. Sentral beliggenhet og næringsparkens fleksibilitet, fasiliteter og infrastruktur er viktige momenter for et næringsliv i vekst. Etterspørselen på næringsareal i området er stor, og de fleste tomter er allerede solgt/reservert, i første utbyggingsfase. Tomter i utbyggingsfase to er nå ledige.

Sentral plassering

Aksdal Næringspark ligger «midt» mellom Bergen og Stavanger. Den sentrale plasseringen, og de kommende oppgraderinger av E-39 og E-134, gjør dette til et spennende næringsområde. Ferdigetablerte og fremtidige veiprosjekt som Rogfast, Hordfast og utbedring av Haukelitraséen gjør at E-39 får en ytterligere sentral rolle, i et økende transportbehov for næringer på Sør-Vestlandet.

Innen en 20 kilometers radius kommer man seg til Haugesund Lufthavn Karmøy, Karmsund havnevesen, E-134 til Oslo og regionssenteret Haugesund. Etter ferdigstilling av Rogfast er kjøreturen fra Aksdal Næringspark til Stavanger-området, på kun 45 minutter.

Vil du vite mer om Aksdal Næringspark?

Ta kontakt med Bent Jakobsen

Kontakt

Et naturlig næringssentrum

Området mellom Bergen og Stavanger er blant Norges mest aktive næringsområder, med et mangfold av ulike virksomheter. De siste 10 årene har området stått for 27% av befolkningsveksten i Norge. Næringslivet her kan vise til en omsetting på over 300 milliarder kroner.

Aksdal Næringsparks beliggenhet har kort avstand til en rekke virksomhetsområder. Dette gjør at næringsparken vil spille en sentral rolle i distribusjonen av varer og tjenester, nå og i tiden som kommer.

Kontakt

Aksdal Næringspark
Strandgaten 96
5528 Haugesund

 

Bent Jakobsen
M: 46 62 77 70
E: [email protected]